Десислава Ангелова

ДЕН на отворени врати

Photo Credit: ©Мариана Стоичкова-Айзаксън


© Разрешение за ползване / авторско право:

- Социални мрежи.
- Уебсайт на клиента.
- Презентации и служебни представяния.

В социални, печатни и всички обществени медийни публикации се цитира името на автора:

Photo Credit:
©Мариана Стоичкова-Айзаксън / ©Mariana Stoichkova Photography или таг.


Допълнителни публикации:

Моля, да се консултирате, ако включва допълнителни места извън упоменатите по-горе, възможно е да изисква доплащане.
Пример PR и рекламни публикации с цел продажби и реклама.

Благодаря, че работим заедно и защитаваме авторското право в България.

© Всички права запазени