Евелина Вълчанова в денят на закриване на самостоятелната изложба "Структурна живопис", 27.02.2023г. , галерия "nOva art space".

СНИМКИ: Мариана Стоичкова- Айзаксън
www.marianastoichkova.com