Arton Capital Press Report
Hyatt Regency Sofia
23.01.2023

При публикации в печатни издания и медии се цитира името на автора на използваните кадри:
© Мариана Стоичкова-Айзаксън
©Mariana Stoichkova-Isaksson.