TEDx Vitosha ОТВЪД ОЧЕВИДНОТО
25.06.2022
Фото: Мариана Стоичкова-Айзаксън