Интервю

МИРОСЛАВ ВИЧЕВ - главен изпълнителен директор на платежния и картов оператор БОРИКА.


© Разрешение за ползване:
- Социални мрежи.
- Уебсайт на клиента.
- Презентации и служебни представяния.

В социални, печатни и всички обществени медийни публикации се цитира името на автора:
Photo Credit:
©Мариана Стоичкова-Айзаксън / Mariana Stoichkova Photography

Моля, да се консултирате, ако включва допълнителни места извън упоменатите в офертата, възможно е да се изисква доплащане.

© Всички права запазени