Откриване и КОНФЕРЕНЦИЯ Ден 1

©️Мариана Стоичкова-Айзаксън
©️Mariana Stoichkova-Isaksson


10:30-11:00 – Регистрация
1. Онлайн регистрация /Регистрация за EEGS 2023 – Eastern European Gaming
Summit (eegamingsummit.com)/
2. Регистрацията в деня на събитието е на гише “Регистрация” в централното фоайе
на ИЕЦ. Платен достъп.
11:30-11:40 – Поздравителен адрес, г-жа Роси МакКий, Съосновател на Telematic
Interactive Bulgaria
11:40-11:50 – Поздравителен адрес, г-н Ангел Ирибозов, председател на AИИБ
11:50-12:00 – Поздравителен адрес, г-н Динос Страномитис, директор и главен
оперативен директор в Altenar
12:00-12:40 – Панелна сесия: Геймификация и AI
Панелна сесия: Геймификация и AI
Как да използваме новите технологии за ненадминато изживяване
Модератор:
Алексис Висен, Съосновател и Изпълнителен директор на Unibo
Лектор:
Георги Малчев, Основател на Xplora
Александра Андришак, Гл.редактор на Slotjudge
Мариана Тодорова,Футурист и Доцент в Института по философия и социология
към БАН
Георги Кънев, Ръководител на отдел „Interactive Entertainment & Gaming, Kinstellar
12:40-13:40 - Обяд
13:40-14:20 – Панелна сесия: Екосистеми за обезпечаване на плащания.
Панелна сесия: Екосистеми за обезпечаване на плащания.
Как да се ориентираме в лабиринта?
Модератор:
Динос Страномитис, Главен оперативен директор, Altenar
Лектори:
Диана Караиванова, GDPR и Старши правен съветник в OpenPayd
Ванеса Хърт, Старши регулаторен съветник, PaySafe
Марина Мучакова, Данъчен консултант, счетоводна къща „Vesta“
Александър Пехливанов, Оперативен директор и Съосновател на Kibernacia
14:20-15:00 - Панелна сесия: Рекламата на хазарт в условията на регулаторен
поток: какво означава това за хазартните брандове?
Панелна сесия: Рекламата на хазарт в условията на регулаторен поток: какво
означава това за хазартните брандове? Състояние на разпоредбите. Работа в
среда с ограничен достъп до реклама.
Модератор:
Аржан Кострйенс, Коснултант и лектор, Explayner
Лектори:
Джема Буур, Старши сътрудник, Harris Hagan
Дебора Динева, Сътрудтник в отдел „Interactive Enertainment & Gaming sector“,
Kinsteller
Биргит Санд, Основател на Birgitte Sand & Associates Aps, бивш директор на
Комисията по хазарта в Дания
Цветелина Димитрова, Партньор в aдвокатска кантора „Georgiev, Todorov & Co“
15:00-15:20 - Кафе пауза
15:20-16:00 - Панелна сесия: Пътеводител на маркетолога към дигиталната
галактика
Панелна сесия: Пътеводител на маркетолога към дигиталната галактика:
Стратегии за ангажиране и задържане на клиенти.
Модератори:
Александра Андришак, Гл. редактор на Slotsjudge
Лектори:
Марин Рибач, Директор продажби и дигитална реклама, Sportsradar
Ивета Куленска, Маркетинг директор, Rise The Web
Лиляна Алмейда, Директор Реклама и комуникации, Clever Advertising
Андре Суса Мачадо, Ръководител отдел „Връзки с обществеността“, Sportsradal
16:00-16:20 - Основна презентация, Питър Римърс, Генерален секретар, EASD
16:20-17:00 - IMGL Masterclass
Практически решения за нови регулатори
Лектори:
Д-р Йорг Хофман, Старши партньор, адвокатска кантора Melchers
Ана-Мария Бачиу, Управляващ партньор, адвокатска кантора SIMON & BACIU
Марко Томич, съдружник, Andelovic, Siketic and Tomic, Croatia
Биргите Санд, изпълнителен директор, Birgitte Sand Associates, Denmark
Сисел Вайцхандлер, Allwyn Entertainment
Фил Соваж, Директор европейски дела, IMGL
17:00-17:45 - Панелна сесия: Регулаторна среда
Панелна сесия: Регулаторна среда
Колко ефективна може да бъде регулаторната рамка на игрите? AML, защита на
данните, киберсигурност: текущо състояние, добри практики и бъдещи
предизвикателства. Закон и регулации на хазарта – текущо състояние и бъдещи
очаквания
Модератор:
Д-р Йорг Хофман, Старши партньор, адвокатска кантора Melchers
Лектори:
Янис Унгурс, Директор на Правен отдел, Инспекторат за надзор на лотариите и
хазарта, Латвия
Джема Буур, Старши сътрудник, Harris Hagan
Диана Караиванова, GDPR и Старши правен съветник в OpenPayd
Хараламбос Хараламбус, „Техническо регулаторно съответстие“, Комисия за
надзор на казината, Кипър
17:45 - Край на Ден 1