Thank you for your patience while we retrieve your images.

Свето Кръщение
Елица Христова Колежкова

Родители: Евелина и Христо
10 юли 2022г.
Църква "Всех Святих" с.Мрамор