Thank you for your patience while we retrieve your images.

Видео проекта е изготвен благодарение на Национален Съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК)

За повече информация, контакти и поръчки:
https://coop.tpk.coop/

Автор и изпълнител на цялостния проект:
@Мариана Стоичкова-Айзаксън 2021-2022 България