Избрани моменти
Централен полицейски Карате и Джу Джицу клуб

зала АРЕНА АСАРЕЛ
гр.Панагюрище
Дата: 18.05.2024


Снимки:
©️Мариана Стоичкова-Айзаксън
©️Mariana Stoichkova-Isaksson