Георги Котев

ДЕН на отворени врати

Photo Credit: ©Мариана Стоичкова-Айзаксън


© Разрешение за ползване / авторско право:

- Социални мрежи.
- Уебсайт на клиента.
- Презентации и служебни представяния.

В социални, печатни и всички обществени медийни публикации се цитира името на автора:

Photo Credit:
©Мариана Стоичкова-Айзаксън / ©Mariana Stoichkova Photography или таг.