EACHA 11th Annual Payment Forum
Национален исторически музей (НИМ), гр. София
21.05.2024

България е домакин на 11-ата международна платежна конференция на Европейската асоциация на клиринговите къщи (EACHA)


Информация:
© Разрешение за ползване:
- Социални мрежи.
- Уебсайт на клиента.
- Презентации и служебни представяния.

В социални, печатни и всички обществени медийни публикации се цитира името на автора:
Photo Credit:
©Мариана Стоичкова-Айзаксън / ©Mariana Stoichkova Photography или таг.

Моля, да се консултирате, ако включва допълнителни места извън упоменатите в офертата, възможно е да се изисква доплащане.

© Всички права запазени

С най-добри пожелания,
Мариана