Централен полицейски Карате и Джу Джицу клуб

зала АРЕНА АСАРЕЛ
гр.Панагюрище
Дата: 27.05.2023

Снимки за web 72 dpi и подпис.
Обновен албум

Снимки:
©️Мариана Стоичкова-Айзаксън
©️Mariana Stoichkova-Isaksson