Благовещение.
"Жената - майка, творец и муза".

Във "високото пространство" споделихме, едно още по-високо, това на поезията!

Катя Зографова, майсторски, като с перце бе извадила любимите стихове от рафта със скъпи спомени.

Обаянието на актрисата Елена Петрова притвори съкровените рими в истинските истории от живота, вчера, днес и утре, но в стиховете сякаш, винаги е днес.
Избраните рими бяха на поетесите Мара Белчева, Дора Габе и Елисавета Багряна, а свои творби представиха Захариева, Надя Попова, Райна Дамянова, Кети Бозукова и Лиза Шапкарева.
Много съкровенна вечер!
Mузея на Никола Вапцаров на ул. "А. Кънчев" 37.

©️Мариана Стоичкова-Айзаксън ©️Mariana Stoichkova-Isaksson