Нахлуване- без дата, без възраст, без правила

February 14, 2022  •  Leave a Comment

 

Любовта, нахлува в живота ни без изобщо да попита "Може ли?"
 

Текст, видео и фото материал: Мариана Стоичкова-Айзаксън


 

Влиза и се настанява право в сърцето.

Нужен и е само един поглед, също, както ни е нужен само един дъх, когато започва животът ни.

И така трябва да отброяваме туптенето на сърцата ни, също както вдишванията, за да сме сигурни, че съществува, че е жива, а ние просто трябва да усещаме ритъма и да танцуваме в сърцата си.

 

Нахлуване- без дата, без възраст, без правила.

 

Случване- тогава, когато станат реалност нашите фантазии, но и нашите НеФантазии.

Шок за всички сетива, понякога силен, като треска.

После идва онова въздигане, полет над света, така като, че ли всичко ти принадлежи. Това е когато любовта покаже своята взаймност и споделеност.

Истината е, че любовта никога не е излизала от нас, тя е закодирана в нашето ДНК, точно преди момента на зачатието, тогава любовта е свързала двама души в едно цяло.

Ние само трябва да я разширяваме, защото тя граници няма, има само пулс, пулсът на любовта я разпростира по цялото ни тяло, а тялото, душата и умът могат да я раздават навред.

Nature Wildlife by MarianaStoichkova (2)Nature Wildlife by MarianaStoichkova (2)

Раздаване.

Навред!

Хубаво звучи, нали.

Това е всичко за любовта.

И е записано в Светото Писание

1 Коринтяни 13:4-8 VBG

Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не преминава; обаче пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанат, знание ли е, ще се прекрати.

И понеже всичко свято е недостъпно за дявола, той иска да загаси светлината в теб, защото не може да вирее при наличието на светлина и любов.

Тогава изпраща страха.

И ти сам решаваш просто да загасиш светлината на любовта.

 

Днес е празник, празник на любовта, в света не съществува празник на страха, защото той е също, както тъмнината, отсъствие не насветлина, а на любов, а любовта ни е обещана.

ДНК

Записана е в нашето ДНК.

Платена е с кръвта на Исус.

Светът е създаден така съвършен, за да му се наспаждаваме с любов и пълни сърца.

Бъдете щастливи и светете.

 

Изгрев

Фотографии и видео: Мариана Стоичкова-Айзаксън

Снимка 1: Лебеди "Двама в една посока", Ричмънд Парк, Лондон

Снимка 2: "Пчелно семейство", село Байкалско в нашия двор

Снимка 3: "Прелитащи птици",  Ричмънд Парк, Лондон

Видео: "Изгрев", село Байкалско.

 


 

 

 

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...